The Cal-look Lounge
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
July 14, 2024, 12:48:05 pm

Login with username, password and session length
Thank you for your support!
Search:     Advanced search
350918 Posts in 28613 Topics by 6831 Members
Latest Member: ElliottJJ
* Home This Year's European Top 20 lists All Time European Top 20 lists Search Login Register
+  The Cal-look Lounge
|-+  Happenings
| |-+  Scandinavian Cal-look Classic (the event)
| | |-+  Do you want to race a gasser car without licence plates or front brakes at SCC?
« previous next »
Pages: [1] Print
Author Topic: Do you want to race a gasser car without licence plates or front brakes at SCC?  (Read 7247 times)
Jon
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 3214


12,3@174km/t at Gardermoen 2008


WWW
« on: April 22, 2006, 03:11:07 am »

Then these are the rules you must fulfil:
The real hardcore no-nonsense-do-it-like-the-used-to-do-it-guys don't believe in front brakes (WHAAAAT??)  when drag racing. These gassers don’t have licence plates, so Street legal racing is out of the question. It's a race car so the car needs to have a drag racing licence. And the lowest class allowing you to drive without front brakes is Super Gas. So any gasser without front brakes or plates needs to fulfil these requirements to race at SCC. You also need a personal drag racing licence to race a pure race car, so you must also take this 3 hour (?) course.

If you have any questions, don't hesitate to ask us.

Translation from Norwegian:

TEKNISKE BESTEMMELSER
Technical RulesTeknisk reglement for Super Gas
Technical Rules for Super Gas

? 623

Definisjon:
S/G etterfulgt av startnummer.
Gruppe for biler med heldekkende karosseri, skjermer over alle hjul, panser, grill, tak,frontrute og fungerende dører, Støtfangere er valgfritt. Grill kan erstattes med plater. Altereds, dragstere og funnycars er forbudt. Street roadsters med ratt på venstre side er tillatt.
Definition:
S/C followed by start number
Group for cars with full covering body, fenders for all wheels, engine lids, grill, roof windscreen and working doors. Bumpers are optional. Grill can be filled in. Altereds, dragsters and funnycars are forbidden. Street roadsters with left hand steering are allowed.


Minimums vekt inkl. fører er:   952 kg (2100 lbs) for V8
            748 kg (1650 lbs) for 6-syl
            544 kg (1200 lbs) for 4-syl
Minimum weight including driver:   952 kg's for V8
748 kg's for 6 cylinder
544 kg's for 4 cylinder

Stevnets vekt er gjeldene.
Startmetoden ”deep staging” er ikke tillatt.
Både prestage og stage lyset må være tent for å oppnå en legal start.
Actual weight at event is what counts.
Deep staging forbidden.
Both prestage and stage light must be lit for a legit start.
Ved eliminering starter begge bilene samtidig uten handicap, og vinneren er den som kommer nærmest en ET på 9,9 sek 1/4 mile eller 6.30 på 1/8 mile. 
During Eliminations both cars start at the same time without handicap, and the winner is who gets closest to a 9,90 index for 1/4 mile and 6,30 1/8 mile.1. Motor
1.1
Fri bilmotor. Fri trimming. Turbo, kompressor og lystgass er tillatt, men ikke i kombinasjon. Motorplassering er valgfri i originalt motorrom. Vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene fra SFI Spec 18.1 er obligatorisk.

1. Engine
1.1
Any engine. Unlimited tuning allowed. Turbo, blower or NOS allowed, but not in combination. Engine placement free within the original engine compartment. Vibration damper on crank fulfilling the SFI Spec 18.1 is mandatory.1.2 Eksossystem
Headers er tillatt.

1.2 Exhaust
Headers Allowed


1.3 Drivstoff
Bensin, racinggas, diesel eller metanol er tillatt. Lystgass tillates kun i kombinasjon med bensin eller racinggas.

1.3 Fuels
Petrol, racing Fuel, diesel or methanol is allowed. NOS allowed only in combination with petrol or racing fuel.


1.4 Drivstoffsystemet
Drivstoffsystemet inkl. ror skal plasseres utenfor kupeen. Elektrisk bensinpumpe skal være koblet via tenningsbryter. Uoriginal bensintank og fuel-cells er tillatt. Dersom disse monteres i bagasjerommet skal de vare isolert fra kupeen med en heldekkende min. 0,8 mm tykk vasketett brannvegg.

1.4 Fuelsystem
Fuel system including pipes must be placed outside the coupe. Electrical fuel pump must be hooked to the ignition switch. Aftermarket gas tank and fuel-cells are allowed. If mounted in the trunk they must be isolated from the coupe with a full covering (minimum) 0,8 mm thick and watertight-firewall.


1.5 Vaskeoverflod
Oppsamlingstank pa min. 0,5 liter for a hindre at kjolevaske spres pa banen er pakrevet.1.5 Fluid reservoir
Overflow tank of minimum 0,5 litres to prevent cooling fluid on the track required.

1.6 Kompressor / turbo
Tillatt kun når bensin, racinggas eller metanol benyttes. Benyttes kompressor sammen med metanol er sikkerhetsutstyr iht. SFI Spec 14.1 obligatorisk.1.6 Blower/turbo
Allowed only when petrol, racing fuel or methanol are used. If blower is used with methanol, safety gear as according to SFI spec 14.1 is mandatory.
1.7 Gasspedal
Iht. generelle teknisk bestemmelser.1.7 Accelerator pedal
Extra pullback spring required on the throttle linkage. Stoppers that prevent linkage from locking up in full throttle must be fitted.2. Drivverk
2.1 Clutch, svinghjul og clutchhus
Originale stopejerns svinghjul og trykkplate er forbudt. Krav iht. SFI Spec 1.1,1.2, 1.3, 1.4 (to-plate clutch maksimum) skal innfris.
Clutchus av aluminium eller stopejern er forbudt. Krav iht. SFI Spec 6.1 skal innfris.
Pa biler med kompressor skal clutchus innfri kravene til SFI Spec. 6.2
Pa biler med flerskive clutcher skal clutchus innfri kravene til SFI Spec. 6.32 Transmission/chassis
2.1 Clutch flywheel and clutch housing
Original cast-iron flywheels and pressure plates prohibited. Must fulfil SFI Spec 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (two plate clutch maximum)
Clutch housing of aluminium or cast iron is prohibited. Must fulfil SFI Spec 6.1
On cars with blower the clutch housing must fulfil SFI Spec.6.2
On cars with multiple clutches, the clutch housing must fulfil SFI Spec. 6.3 2.2 Mellomaksel
Mellomakselring er pakrevet.2.2 Driveshaft
Drive shaft ring is required

2.3 Bakaksel
Kun akslinger spesialprodusert for racing er tillatt2.3 Rear axle
Only drive shafts made for racing allowed


2.4 Gearkasse
Valgfri transmisjon. Automatkasser skal ha en sperreordning for ufrivillig innsjalting til revers. Det er obligatorisk med noytral-start bryter. Ved bruk av automatkasse er sprengmatte eller plate iht. SFI Spec 4.1 pabudt Flexplate som oppfyller kravene til SFI Spec 29.1 og flexplate beskyttelse som oppfyller kravene til SFI Spec 30.1 er pabudt. Dersom det benyttes "aftermarked"
planetgirkasse (f.eks. Lenco) sammen med metanol eller kompressormatet motor, skal
sprengmatte iht. SFI Spec 4.1 benyttes.2.4 Gearbox
Free choice of gearboxes. Automatic boxes must have a limiter to prohibit unintended selecting of reverse. Neutral start switch required. Blast-matt or blast plate required according to SFI Spec 4.1.  Flex plate according tp SFI Spec. 29.1 and flexplate schield according to SFI spec.30.1 required. If aftermarket planet gearbox is used (Lenco) together with methanol or blown engine, blast mat is required according to SFI 4.1.

3. Understell og bremser
3.1 Bremser
Bakhjulsbrems er pabudt, forhjulsbrems er valgfritt.3 Chassis and brakes
3.1 Brakes
Back wheel brakes required, front wheel brakes optional.

3.2 Bremseskjerm
Anbefales. Obligatorisk ved slutthastighet over 240 km/t.


3.2 Brake parachute
Recomended. Mandatory with terminal speeds higher than 240 km/h

3.3 Styring
Kun konvensjoneltstyresystem. Min. Rattdiameter er 11”. Ratt av typen ”butterfly” er forbudt.


3.3 Steering
Only conventional steering gear set-ups. Minimum steering wheels size 11”. Steering wheels of butterfly type illegal.


3.4 Understell
Kun konvensjonell forstilling tillatt. Det er påkrevet med en støtdemper for hvert fjærende hjul. Avfjæring av bakaksel valgfritt.3.4 Suspension
Only conventional front suspensions allowed. One shock absorber required for every “sprung” wheel. Sprung or un sprung rear axle optional.

3.5 Traction bars
Tillatt. Fremre "rod ends" pa alle ladder bars: a", kun av stal.3.5 Traction bars
Allowed, front "rod ends" on all ladder bars : must be steel.

3.6 Wheelie bars
Tillatt. Hjul ma vare ikke-metalliske.3.6 Wheelie bars
Allowed. Wheels must be non metallic.

4. Ramme
4.1 Ballast
Tillatt.
Se Generelle Tekniske Bestemmelser 4.24 Frame
4.1 Ballast
Allowed. According to main technical requirements


4.2 Støtfanger
Valgfritt4.2 Bumper
Optional

 
4.3 Ramme
Valgfritt

4.3 Frame
Optional
4.4 Veltebur
Veltebur er obligatorisk.
Pa biler med slutthastighet over 270 km skal den tilsvare SFI Spec. 25.1C eller 10.1C.4.4 Roll cage
Roll cage is mandatory
On cars with grater terminal speed than 270 it must fulfil SFI Spec. 25.1C or 10.1C.
 
4.5 Akselavstand
Min. Akselavstand er 90" og maks 120” hvis ikke ikke annet er originalt fra fabrikant. Maks. Tillatte variasjon i akselavstand fra høyre til venste side er 1”.4.6 Wheel base
Minimum wheel base is90" unless otherwise from manufacturer, max difference right to left side is 1"
5. Felger og dekk
5.1 Felger
Eikefelger og felger for motorsykkler er ikke tillatt. Min. felgdiameter er 13” dersom ikke bilen originalt er utstyrt med mindre, og benyttes med original motor.


5 Rims and tires
5.1 Rims
Spoke wheels and rims for motorcycles are illegal. Min. rim diameter is 13" unless the car is not stock with smaller wheels, and is used with stock engine.5.2 Dekk
Racingslicks er tillatt. Bakdekk skal vare festet med min. 8 stk. 4,5 mm skruer pa hver side av felgen. Innerslange konstruert for slicks er obligatorisk.5.2 Tires
Racing slicks is allowed. Rear tires must be fastened with minimum 8 4,5 mm screws on both sides of the rim. Inner hose made for racing slicks mandatory.


6. Interior
6.1 Stoler
Bilstoler av aluminium og glassfiber er tillatt. Se generelle sikkerhetsbestemmelser.6 interior
6.1 Seats
Car seats of aluminium or Fiberglas allowed. According to main technical requirements


6.2 Innredning
Valgfri angaende trekk og polstring. Plater av metall skal være aluminium eller stål. Magnesium er forbudt.6.2 Interior
Optional material and padding. All sheet metal must be in aluminium or steel. Magnesium is illegal.

6.3 Vindusnett
Obligatorisk i biler med tak. Se generelle sikkerhetsbestemmelser6.3 Window nets
Mandatory in cars with roof. According to main technical requirements7. Karosseri
7.1
Ma vare heldekkende coupes, sedans, roadsters, pick-ups, sportcars eller panel trucks. Dorer som er utstyrt med dorhengsler slik at de kan loftes av ma ha sikkerhetspinner eller laser. Biler med tak og frontrute ma ha min. to dorer. Convertibles og biler som var originalt utstyrt med avtagbare tak, kan kjores uten tak. "Chopping" av tak er tillatt. Biler uten tak trenger ikke ha fungerende dorer. Karosseriet kan bli "channeled" eller "sectioned". Alle biler ma ha min 75 Millimeter bakkeklaring fra front av bilen til 300 millimeter bak midtlinjen for forakselen. Sport cars og roadsters kan kjore uten tak og frontrute.7 Body
7.1
Bodies must be full covered coupes sedans roadsters pick-ups sports cars or panel trucks. Doors that are made to be unhinge-able must have safety pins or locks. Cars with roof and front window must have at least two doors. Convertibles and cars made with roofs to take of, may race without the roof. "Chopping" of roofs allowed. Cars without roofs don't need working doors. The body may be channelled or sectioned. All cars must have a minimum of 75mm ground clearance from the front of the car to 300 mm behind the centre line of the front axle. Sports cars may race without roof  or front window.
7.2 Skjermer
Originale skjermer er obligatorisk. Identiske kopier i glasfiber er tillat. Forskjermer kan forlenges for å passe endret akselavstand. Bakskjermene kan modifiseres for klaring til dekk. Innerskjemer er valgfritt.
7.2 Fenders
Stock fenders are mandatory. Identical copies in fibreglass are allowed. Front fenders may be lengthened to suit altered wheelbase. The rear fenders may be altered to provide clearance to the tyres. Inner wheelhouse walls are optional.
7.3 Torpedovegg
Obligatorisk

7.3 Firewall
Mandatory

7.4 Gulv
Det er obligatorisk med heldekkende gulv.
7.4 Floor
Mandatory with a full floor.

7.5 Ruter
Alle biler med tak må ha frontrute og sideruter. Se gennerelle sikkerhets bestemelser. Biler med avtagbart tak og frontrute kan kjøre uten ruter.
7.5 Windows
All cars with roofs must have front and side windows. According to main technical requirements. Cars with removable roofs can drive without windows.
7.6 Spoiler
Det er tillatt med fast bakre spoiler. Vinge er forbudt.
7.6 Spoiler
A fixed rear spoiler is legal. Adjustable are illegal.

8. Elektrisk
8.1 Batteri
Batteriet skal vare sikkert festet utenfor kupeen.8 Electrical
8.1 Battery
The battery must be securely fastened outside the coupe.

8.2 Delay Box
Delay box er tillatt tilkoblet "trans brake" og "throttle timer".
All kobling av kabel og disses funksjoner skal forklares for teknisk kontrollant8.2 Delay Box
Delay box is allowed connected to the "transbrake" and the "throttle timer"
Al wires and their connections regarding this must be explained to the controller.

8.3 Tenningssystem
Valgfritt. Se generelle sikkerhetsbestemmelser. Det er pakrevet med hovedstrombryter dersom batteri er montert pa uoriginal plass. "8.3 Ignition
Optional. According to main technical requirements. It's required with a main switch if the battery is mounted ells were than the stock place.

8.4 Data
Montering av Data Recorder tillatt.

8.4 Computers
Data recorders allowed


8.5 Starter
Alle biler ma ha selvstarter.

8.5 Starter
All cars must have a self-starter.
9. Hjelpemidler
Se generelle tekniske regler.

9 Aid's.
According to main technical requirements.


9.1 Brannslukker
Dersom lystgass benyttes er et fast montert sprinkelanlegg obligatorisk. Se generelle sikkerhetsbestemmelser. Min. en dyse skal vare i forerkupeen, denne skal ikke vare rettet direkte mot foreren og en dyse skal vare montert foran motoren. Kun mekanisk utlosning som betjenes manuelt av foreren.9.1 Fire extinguisher
If NOS is used a sprinkler system must be mounted permanently.  According to main technical requirements. Minimum one nozzle must bee in the driver compartment, but must not be directed towards the driver.  And one nozzle must bee mounted in front of the engine. Only the driver should be able to engage system.


10. Forer
10.1 Sikkerhets belte
Fem-punktsbelte er obligatorisk. Iht. SFI Spec. 16.110 Driver
10.1 Safety belts
Five point harness mandatory, must fulfil SFI Spec. 16.1


10.2 Armstropper
Obligatorisk i apne biler10.2 Arm stoppers
Mandatory in open cars

10.3 Hjelm
Obligatorisk med NBF godkjent hjelm, NSR ? 304 eller Snell SA 85 eller SA90 og SFI Spec. 31.1, 31.2. Balaklava er obligatorisk.10.3 Helmets
Mandatory with a NBF (Norwegian Motor sport Association) approved helmet, NSR ? 304 or Snell SA 85 or SA90 and SFI Spec. 31.1, 31.2. Balaclava is mandatory.

10.4 Nakkekrave
Nakkekrave er obligatorisk som dekker 360!.10.4 Neck collar
Neck collar is mandatory, and must cover 360?


10.5 Kjoredress
FIA eller SFI Spec brannhemmende kjoredress med brannhemmende undertoy er obligatorisk.
Dersom lystgass anvendes skal kjoredressen vare FIA flerlags eller SFI Spec. 3.2A/510.5 Drivers suit
FIA or SFI Spec flame repellent driving suit with flame repellent undergarments is mandatory.
If NOS is used the driving suit must be FIA multiple layers or SFI Spec. 3.2A/510.6 Hansker og sko
Brannhemmende hansker, lar eller racing sko sammen med brannhemmende sokker er
obligatorisk.10.6 Gloves and shoes
Flame resistant gloves or leather gloves with racing shoes with flame resistant
« Last Edit: April 25, 2006, 10:19:49 am by JHU » Logged

Grumpy old men have signatures like this.
Pages: [1] Print 
« previous next »
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!